ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődik vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. Szeretnénk elérni, hogy a személyes adatainak védelme tekintetében is biztonságban érezze magát. Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Az Adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek betartása magától értetődő számunkra.

Fontosnak tartjuk azt, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy milyen adatokat rögzítünk és ezeket hogyan használjuk fel. Műszaki és szervezeti lépésekkel biztosítjuk az adatvédelmi előírások betartását mind saját cégünk, mind megbízott külső szolgáltatóink által.

SZEMÉLYES ADATOK

Az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkely 1. sz. értelmében személyes adatnak minősül minden olyan információ, mely alkalmas egy személy azonosítására, különösen olyan jegyek hozzárendelésével, mint a nevek, vagy akár számok, melyekkel a személy a vállalaton belül azonosítható. A személyes adatok közé olyan adatok tartoznak, mint pl. a név, a cím, a telefonszám vagy az e-mail cím.

A weboldalunk használatához nincs szükség személyes adatok megadására. Bizonyos esetekben azonban szükségünk lesz a nevére, címére és további adatokra annak érdekében, hogy az Ön által igénybe vett szolgáltatásokat elvégezhessük.
Ugyanez vonatkozik például információs anyagok és a megrendelt áruk megküldésére, ill. egyedi kérdések megválaszolására. Ha erre szükség van, arra külön felhívjuk a figyelmét. Ezenfelül csak olyan adatokat mentünk és dolgozunk fel, melyeket Ön rendelkezésünkre bocsátott. Bizonyos esetekben olyan adatokat is rögzítünk, melyeket a weboldalaink az Ön látogatása során automatikusan ment le (lásd a „Weboldal látogatása során automatikusan rögzített adatok“ c. részt).

Amennyiben szolgáltatásainkat igénybe veszi, rendszerint csak olyan adatokat rögzítünk, melyekre a szolgáltatások teljesítéséhez szükségünk van. Amennyiben további adatokra van szükségünk Öntől, úgy ezek megadása mindig önkéntes. A személyi adatok feldolgozása ekkor kizárólag az érintett szolgáltatás teljesítésére kerül felhasználásra, és ezek üzleti érdekeink jogos védelme érdekében kerülnek rögzítésre.

Az adatfeldolgozásért felelős

Az adatfeldolgozásért felelős szerv adatvédelmi jogi értelemben:

Bader Holding GmbH
Hörvelsinger Weg 62/2
89081 Ulm

A vállalatunkra és annak képviseletére jogosult személyekre vonatkozó további adatokat, ill. további elérési lehetőségeket a weboldalunk impresszum részében talál:
https://badergruppe.com/impressum/

Adatvédelmi biztosunk

Vállalatunkhoz adatvédelmi biztost jelöltünk ki. Kapcsolattartási lehetőségei az alábbiak:

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

AZ ADATRÖGZÍTÉS ÉS -FELDOLGOZÁS CÉLJAI

A Bader Grippe a személyes adatokat kizárólag a következő célokra rögzíti, dolgozza fel és használja:

  • Kérések, ajánlatok, megrendelések és megbízások lebonyolítása
  • Terjesztési és beszerzési tevékenységek végzése
  • A érdeklődők/ügyfelek/szállítók adatbázisának felépítése/ápolása
  • Érdeklődők/ügyfelek/szállítók általános kezelése az ide tartozó feladatokkal együtt.
  • Bizonyos információk vagy ajánlatok rendelkezésre bocsátása

Az ügyfélkapcsolatok ápolására ezenfelül szükségessé válhat, hogy mi vagy egy általunk megbízott szolgáltató vállalat személyes adatokat használ fel annak érdekében, hogy Önt tájékoztassuk a termékkínálatról, avagy online kérdőíveket végezhessünk el az ügyfeleink által igényelt feladatok és követelmények jobb teljesítése érdekében.

Természetesen tiszteletben tartjuk, ha személyes adatait nem kívánja megadni ügyfélkapcsolataink támogatása érdekében (különös tekintettel direktmarketinges vagy piackutatási célokra).

CÉLHOZ KÖTÖTT HASZNÁLAT

Az Ön adatainak rögzítése, feldolgozása és használata a fentiektől eltérő célokra csak abban az esetben történik meg, ha az a GDPR 6. cikkelyének 4. bekezdése alapján engedélyezett és az eredeti célokkal összeegyeztethető.

A személyes adatok rögzítése és átadása a tájékoztatásra jogosult állami intézményeknek és hivataloknak kizárólag a törvényi kereteken belül történik, ill. akkor, ha erre vonatkozóan bírósági határozat kötelez minket. Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalatok titoktartásra és az Adatvédelmi rendelet (GDPR) betartására kötelezettek.

A feldolgozás jogi alapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogi alapját elsősorban a GDPR 6. cikkely, 1. bekezdés b) pontja alatt foglaltak képezik. Az adatfeldolgozás egy olyan szerződés teljesítéséhez, ill. előkészítéséhez szükséges, melynek szerződéses fele az érintett személy.

Az adatok a következő fogadó feleknek (vagy fogadó kategóriáknak) kerülnek továbbításra

Személyes adatai az érdeklődés vagy megbízás lebonyolítása céljából a Bader Gruppe vállalatcsoport más vállalatának továbbítható. Hogy ennek során konkrétan mely vállalatokról van szó, az az alábbi linken tekinthető meg: https://badergruppe.com/kontakt/.

Ezenfelül, a követelésekről való lemondás keretében, adott esetben a kapcsolattartók neve és kapcsolattartási adatai az általunk megbízott, németországi székhelyű faktoringvállalat számára is továbbítható.

Konszernvállalatainkkal és szerződéses partnereinkkel természetesen megfelelő adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk, melyekkel biztosítható, hogy az adatfeldolgozás megengedett módon történik.

A személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára nem történik meg és nem is tervezett.

Vállalatunkon belül alapvetően csak azon személyeknek van elérése az Ön adataihoz, akik valóban illetékesek az érdeklődők, ügyfelek és szállítók kezelésében.

Az adattárolás időtartama

Személyes adatait csak akkor tároljuk, míg az adatok ismerete a tárolás céljából indokolt, ill. szükséges, avagy erre vonatkozóan törvényi vagy szerződéses előírások állnak fenn. Az Ön adatainak tárolási határidejét a kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 257. §-a, valamint az adórendelet (AO) 147. §-a határozza meg. Ezek minden kereskedőtől megkövetelik a kereskedelmi könyvek tíz éven át, ill. a kereskedelmi levelezések (ide értve a szerződés szempontjából releváns e-maileket is) hat éven át való megőrzését. A megőrzési időtartam azon naptári év lezárásával kezdődik, melyben a kereskedelmi könyvekbe megtörtént a bejegyzés, ill. melyben a kereskedelmi levelezést fogadták, ill. megküldték.

A WEBOLDALAINK LÁTOGATÁSA SORÁN AUTOMATIKUSAN RÖGZÍTETT ADATOK

Weboldalaink látogatása során szervezeti és műszaki okokból a következő adatok kerülnek lementésre: az Ön által lehívott oldalak nevei, az Ön által használt böngésző és operációs rendszer, az elérés dátuma és óraideje, a használt kereső, a letöltött fájlok nevei és az Ön IP címe.

Ezen műszaki adatokat névtelenített módon értékeljük ki és ezek használata kizárólag statisztikai jellegű. Célunk, hogy internetes megjelenésünket tovább optimalizáljuk és vonzóbbá tegyük. Ezen adatok más személyes információktól külön kerülnek lementésre a rendszereinken. Adott személyekre való következtetések ennek során kizártak.

SÜTIK (COOKIE-K)

Weboldalaink látogatása során előfordulhat, hogy információk kerülnek lementésre az Ön gépén sütik formájában. Ezen sütik, – melyek cookie néven is ismertek, – kis méretű, szöveges fájlok, melyek az Ön böngészőjén keresztül a számítógép merevlemezén kerülnek lementésre.

Ennek során az internetes protokollcím (IP cím) kivételével nem kerülnek személyes adatok mentésre a felhasználóról. Ezen információk arra szolgálnak, hogy weboldalunk felismerje az Ön számítógépét a következő látogatás során, így megkönnyítve a navigációt. A sütik teszik lehetővé például azt, hogy a weboldalt saját érdeklődésének megfelelően állítsa be, ill. mentheti a jelszavát is, hogy azt ne kelljen minden egyes alkalommal újra és újra megadnia.

Weboldalainkat természetesen sütik használata nélkül is meglátogathatja. Ha nem szeretné, hogy weboldalunk újra felismerje számítógépét, úgy letilthatja a sütik mentését a merevlemezére. Ezt a böngészőben a „Sütik fogadásának letiltása“ funkcióval állíthatja be. Hogy ez pontosan hogyan működik, arról a böngésző súgófájljában talál további útmutatásokat. A sütik fogadásának letiltásával webes kínálatunk funkcionalitása jelentős mértékben szűkülhet.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A vállalatunkkal való kapcsolatfelvétel során (mely történhet e-mailen vagy a kapcsolattartási űrlapon keresztül) a felhasználói adatokat az adott érdeklődés feldolgozása és további kérdések tisztázása céljából mentjük.

BIZTONSÁG

Műszaki és szervezeti biztonsági lépéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatait védjük elvesztés, megsemmisülés, manipuláció és illetéktelen elérés ellen.

Munkatársaink és az adatfeldolgozásban részt vevő személyek kötelezettek az adatvédelmi rendelet (GDPR) és más adatvédelmi szempontból releváns törvény betartására, ill. a személyes adatok bizalmas kezelésére.

Biztonsági lépéseink megfelelnek a csúcstechnológiai színvonalnak és ezeket folyamatosan fejlesztjük.

ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot arra, hogy biztonsági és adatvédelmi lépéseinket bármikor módosítsuk, amennyiben a technikai fejlődés ezt szükségessé teszi. Ezen esetekben az adatvédelmi nyilatkozatunkat megfelelően módosítjuk. Kérjük ezért, hogy adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális verzióit mindig vegye figyelembe.

LINKEK (HIPERHIVATKOZÁSOK)

Amennyiben külső oldalakra mutató hiperhivatkozásokat (linkeket) használunk, úgy adatvédelmi nyilatkozatunk nem terjed ki a hivatkozott oldalakra. Amennyiben hiperhivatkozásokat használunk, biztosítjuk, hogy a link elhelyezésének időpontjában a hivatkozott weboldalakon nem voltak felismerhetők jogsértések. Arra, hogy a külső szolgáltatók a biztonsági és adatvédelmi rendelkezéseket betartják-e, nincs hatásunk. Kérjük, eért mindig tájékozódjanak a külső szolgáltató weboldalán az ott publikált adatvédelmi nyilatkozat tartalmáról.

ADATVÉDELMI JOGOK

Tájékoztatási jog

Az Önről tárolt adatokról bármikor tájékoztatást kaphat és kérheti a felelős személytől annak igazolását, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerültek-e.

Ha a tájékoztatási kérelem nem írásban történik, akkor kérjük arra vonatkozó megértését, hogy adott esetben igazolásokat kérünk Öntől arra vonatkozóan, hogy valóban Ön-e az a személy, akinek kiadja magát.

Helyesbítésre, törlésre/elfelejtésre való jog,
Jog a feldolgozás korlátozására

Amennyiben adatait helytelenül tároltuk, vagy a tárolási célra az adatok mentése már nem szükséges, úgy kérheti tőlünk az adatok helyesbítését, törlését vagy a feldolgozás korlátozását.

Adatátviteli jog

Önnek jogában áll a számunkra átadott személyes adatainak olyan formátumban való kérésére, mely lehetővé teszi a más szerveknek való átadást.

Panasztételi jog a felügyeleti hivatalnál

Önnek jogában áll a személyes adatok általunk való feldolgozásáról panaszt tenni az illetékes adatvédelmi felügyeleti szervnél.

Ellentmondás joga

Önnek joga van ellentmondani a személyes adatainak feldolgozása ellen, a törvényi előírások keretein belül.

Ha a személyes adatainak feldolgozása az Ön önkéntes beleegyezése alapján történt, úgy azon beleegyezés bármikor visszavonható a jövőre vonatkozóan.

(Állapot: 2019 júniusa)